YBOX (ווייבוקס) הינה חברת בוטיק המתמחה בהשקעות ויזמות נדל"ן, ולה פרויקטים למגורים כמו גם נכסים מניבים כמבני מסחר ומשרדים.  חזונה של YBOX מציב את הלקוח במרכז, כאשר פתרונות הנדל"ן שמציעה YBOX ללקוחותיה הם הצומת בו נפגשים חלומותיהם של הלקוחות עם צורכיהם הפרטניים. 

על אף ניסיונה הרב ביזמות והשקעות נדל"ן, מציעה YBOX גישה רעננה ודינמית לתחום: החברה מתמקדת בפרויקטים ייחודיים, אשר להם תפיסה אדריכלית מגובשת, לצד סטנדרטים איכותיים במיוחד המתאפיינים בהקפדה על כל פרט. בהתאמה, הרף הגבוה ש-YBOX מציבה לעצמה ניכר בכל אחד מהפרויקטים שלה, כמו גם ביחסה ללקוחותיה. לצד איתנות פיננסית מציעה YBOX ללקוחותיה גם אמינות ויושרה מקצועית ללא פשרות, המאפשרים ללקוחות החברה רכישה בטוחה, בידיעה ש-YBOX עומדת מאחוריהם לאורך כל הדרך.